חדשות > תמיר שר בתערוכת יחיד "How Is Your Heart?" בסדנאות האומנים, בתל אביב

שר מציג סדרה חדשה של צילומים שחלקם ישירים וחלקם מטופלים, שאולים או מבוימים. הדימויים מתפקדים כמראי מקום, שאריות פרפורמטיביות, זכרונות אבודים וקרעי תרבות. העבודות מוצבות בחלל כמיצב צילומי פיסולי אניגמטי. אוצר: איתן בוגנים. סדנאות האמנים, רח' קלישר 5, תל-אביב נעילה: 30.5.15.
תמיר שר בתערוכת יחיד "How Is Your Heart?" בסדנאות האומנים, בתל אביב